Stavební normy jsou kladou stále přísnější požadavky na ochranu staveb proti nepříznivým vlivům, ať jsou to povětrnostní podmínky, chemické narušování materiálu, vliv nízkých nebo vysokých teplot anebo kolísání teploty, mechanické namáhání … Také nejčastěji používaný stavební materiál, kterým je beton, vyžaduje zajištění ochrany proti okolním vlivům, narušujícím jeho strukturu a pevnost.

Proč jsou důležité nátěry betonu ?

Nátěry betonu

 Beton je dnes základním stavebním materiálem. Plní funkci jednak zdiva, výplně podlah a stropů, jednak má funkci nosnou. Proto je ochrana betonu proti působení těchto vlivů základní prevencí proti degradaci konstrukce stavby.

Beton je potřeba chránit nátěry proti působení několika vlivů 

 1. Střídání teplot – především rychlé zmrazování a rozmrazování a prudké kolísání teplot. Při vystavení betonu účinkům mrazu dochází k velkému vnitřnímu pnutí betonu, což má při překročení kritických mezí za následek praskání betonových výplní včetně zalitých armatur a ocelových nosníků. V konečném důsledku může dojít až k úplnému selhání a zhroucení železobetonové konstrukce.
 2. Působení solí a dalších chemikálií, které holý beton ochotně vstřebává.
 3. Vibrace – vznikající zejména při průjezdu těžkých dopravních prostředků a v blízkosti vibrujících strojů.
 4. Otěr a tlaky – působení periodické zátěže na beton zejména v souvislosti s manipulačními aktivitami a dopravou osob a materiálu

 

     

 

Provádíme ochranné nátěry betonu

Naši natěrači mají dlouholeté zkušenosti s nátěry betonových konstrukcí a aplikací ochrany betonu proti všem z níže jmenovaných vlivů :

 • Nátěry betonu proti karbonataci a chloridům – ochrana betonových konstrukcí před karbonatací a chloridovými ionty
 • Podkladní nátěry na beton – příprava podkladu pro další ochranné nátěry
 • Nátěry betonu proti vodě a chloridům – ochrana betonových konstrukcí před vodou a chloridovými ionty
 • Chemicky odolné nátěry betonu – ochrana betonových konstrukcí vystaveným chemickým zatížením
 • Protikorozní nátěry betonu – ochrana ocelové výztuže železobetonových konstrukcí
 • Ošetření povrchu betonu – nátěry pro ošetření stavebních konstrukcí z betonu
 • Nátěry podlah zvyšující odolnost betonových podlah a stěn proti otěru – vhodné pro provozy s pohybem manipulačních vozíků, nakládací rampy, sklady apod.
 • Signální nátěry betonových podlah a stropů – vymezovací pruhy a zóny, barevné odlišení pracovišť, naváděcí šipky a ukazatele, označení rohů stěn , označení konců schodišť apod.
 • Protiskluzové nátěry betonových podlah – ochrana pracovníků proti pracovním úrazům


 

Jak provádějí nátěry betonu naši natěrači

Jsme si vědomí skutečnosti, že nestačí betonovou konstrukci jen narychlo natřít nejlevnější sehnatelnou barvou. Naši natěrači přistupují k nátěrům betonových konstrukcí s maximální zodpovědností. Stejně jako volba nátěru a způsobu nanášení barvy je pro ně důležitá i důkladná příprava natíraného materiálu a nátěrových hmot. Pro nátěry používáme široký sortiment ověřených a kvalitních nátěrových hmot určených speciálně na beton. Díky nákupům ve větších množstvích máme od dodavatelů nízké nákupní ceny, což se příznivě promítá do ceny zakázek.

Při natírání betonu dodržujeme tento postup

nátěry betonových staveb

 1. Důkladná prohlídka ploch určených k nátěrům
 2. Vypracování optimálního postupu a harmonogramu prací s ohledem na provozní potřeby zákazníka
 3. Výběr vhodné barvy a laků s ohledem na klimatické podmínky, druh a stav betonových ploch, způsob používání betonové konstrukce, stanovení vhodného způsobu aplikace barev (natírání, stříkání, lakování, namáčení)
 4. Zajištění dobrého přístupu ke všem místům betonové konstrukce (úklid v okolí konstrukce, příprava lešení, lanové techniky apod.)
 5. Zajištění prostoru v okolí prováděných nátěrů proti potřísnění barvou či úrazu druhých osob a proti poškození cizího majetku
 6. Odstranění starých nátěrů a prachu, oprava poškozených míst betonové konstrukce
 7. Chemické ošetření betonu dle požadavků zákazníka (například proti vzniku plísní)
 8. Odmaštění podkladu pro zajištění kvalitního přilnutí nátěru k betonové konstrukci
 9. Provedení jednoho až dvou základních nátěrů betonu, dle požadavků zákazníka
 10. Provedení jednoho až dvou krycích nátěrů, dle požadavků zákazníka
 11. Demontáž lešení a lanové techniky, úklid pracoviště, uvedení okolí betonové konstrukce do stavu na počátku prací
 12. Předání natřené betonové konstrukce zákazníkovi 

 

Doplňkové služby

V rámci nátěrů betonových konstrukcí a staveb můžeme na místě dohodnout a zajistit další natěračské práce, malířské práce, sádrokartonářské práce nebo štukatérské práce, které více nebo méně souvisejí s provedenými nátěry 

 

Příprava a úklid

 

Navrhneme Vám termín a kalkulaci nátěrů betonových konstrukcí

 • V klidu a pohodlí Vašeho domova posoudíte naši nabídku na nátěry betonových konstrukcí, případně ji můžete porovnat s nabídkami jiných firem a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na provedení nátěru betonové konstrukce.

 

 

 

 


Nátěry betonových konstrukcí provádíme v celé ČR a SR

Nátěry betonových konstrukcí Praha Nátěry betonu Praha a Středočeský kraj
Nátěry betonových konstrukcí Brno Nátěry betonu Brno a Brněnský kraj
Nátěry betonových konstrukcí Ostrava Nátěry betonu Ostrava a Ostravský kraj
Nátěry betonových konstrukcí Plzeň Nátěry betonu Plzeň a Plzeňský kraj
Nátěry betonových konstrukcí Olomouc Nátěry betonu Olomouc a Olomoucký kraj
Nátěry betonových konstrukcí Liberec Nátěry betonu Liberec a Liberecký kraj
Nátěry betonových konstrukcí Ústí nad Labem Nátěry betonu Ústecký kraj a Ústecký kraj
Nátěry betonových konstrukcí Karlovy Vary Nátěry betonu Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Nátěry betonových konstrukcí Hradec Králové Nátěry betonu Hradec Králové a Královéhradecký kraj
Nátěry betonových konstrukcí Pardubice Nátěry betonu Pardubice a Pardubický kraj
Nátěry betonových konstrukcí České Budějovice Nátěry betonu České Budějovice a Jihočeský kraj
Nátěry betonových konstrukcí Jihlava Nátěry betonu Jihlava a kraj Vysočina
Nátěry betonových konstrukcí Zlín Nátěry betonu Zlín a Zlínský kraj