Ochraně budov a konstrukcí proti požárům jsou majitelé a zaměstnavatelé ze zákona věnovat maximální pozornost. Nestačí jen vyvěsit požární předpisy a vyškolit zaměstnance či obyvatele. V případě vzniku požáru a následných škod musí zodpovědná osoba prokázat, že pro zamezení vzniku požáru či jeho šíření provedla všechna technická opatření, mezi něž se řadí i protipožární nátěry budov a konstrukcí.

Protipožární nátěry jsou primární ochranou konstrukcí při požáru

Protipožární nátěry budov Při požárech dochází k ohrožení osob a uskladněného materiálu v budovách nejen působením ohně, ale také šířením zplodin a v neposlední řadě zhroucením konstrukcí budov. Žár šířící se budovou působí na ocelové a dřevěné nosníky. Zatímco u dřeva dochází k hoření nosné konstrukce, která postupně přichází o materiál a tím i nosnost, u ocelových konstrukcí dochází k tečení kovu, kdy vlastní ocelové nosníky sice neshoří, zato se působením žáru kroutí, ohýbají a praskají. V případě betonu pak dochází působením žáru k pukání a trhání betonových dílců společně se zabetonovanými ocelovými armaturami a procházejícími ocelovými nosníky. Při požáru lze těžko odhadnout, kdy ke zhroucení konstrukce dojde, a jsou tak ohrožení nejen zachraňovaní lidé, ale také příslušníci záchranných jednotek.

Čas, po který konstrukce budovy odolává ohni,  významně prodlouží protipožární nátěry aplikované na nosné prvky budov. Stejně tak lze pečlivým výběrem nátěrové hmoty ovlivnit, zda při požáru dojde či nedojde k masívnímu uvolňování toxických látek a zda tak budou ušetřeny evakuované osoby před udušením.

 

Jak fungují protipožární nátěry

Protipožární nátěry odolávají ohni různým způsobem. Podle způsobu, kterým čelí ohni a žáru, rozdělujeme protipožární nátěry na 3 základní skupiny

  • Zpěnitelné protipožární nátěry – při působení žáru se barva změní na pěnu, která obalí natřenou konstrukci vrstvou působící jako tepelná izolace, zbrzdí tak tak přenos tepla do konstrukce budovy a tímto významně prodlouží čas potřebný pro evakuaci osob a majetku z hořící budovy. Dojde-li k uhašení požáru v krátké době, může zpěnitelný protipožární nátěr ochránit konstrukci před zhroucením a tak významně snížit objem škod na majetku.
  • Netoxické protipožární nátěry – používají se na nátěry ploch, které nemají nosnou funkci v konstrukci budovy. Nahrazují klasické nátěrové hmoty v místech, která není nutno chránit před požárem dražšími zpěnitelnými protipožárními nátěry, ale u nichž je požadavek na zabránění vzniku toxických zplodin při hoření a působení žáru – například na nátěry stěn únikových chodeb a schodišť.
  • Kombinované protipožární nátěry – působí jako kombinace obou výše zmíněných protipožárních nátěrů – působením žáru vytvářejí na konstrukci tepelně izolační pěnu a zároveň neprodukují toxické zplodiny.

 

Pro aplikaci protipožárních nátěrů doporučujeme přizvat certifikované natěrače

Natírání nosných konstrukcí a stěn budov protipožárními nátěry vyžaduje jednak dobré vybavení speciálním nářadím, jednak zkušenosti a zručnost natěrače. Starý nátěr je nutné navíc místně opatrně odstranit a připravit materiál k základnímu nátěru, což může vést při nedostatečných zkušenostech a chybném postupu k absenci účinku protipožárního nátěru v případě budoucího požáru.

V neposlední řadě je potřeba uvést, že aplikace protipožárních nátěrů vyžadují zvláštní postupy, k jejichž znalostem je potřeba absolvovat školení výrobce protipožárních nátěrů.

Proto doporučujeme přizvat k provedení kvalitních nátěrů zkušeného odborníka. Natěrači-odborníci zvládnou kompletní přípravu a provedení nátěrů mnohem rychleji než natěrač-amatér, spotřebují u natírání méně barvy, neudělají chybu ve výběru vhodné nátěrové hmoty a výsledek práce splní nejen požadovaný účel, ale bude i esteticky na úrovni bez zaschlých kapek a nezatřených míst. Především pak ale bude nový protipožární nátěr s jistotou plnit funkci ochrany budovy, osob a zařízení, dojde-li v budově k požáru.

 

Provádíme protipožární nátěry a související služby

  • Protipožární nátěry ocelových konstrukcí
  • Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí
  • Protipožární nátěry betonu a zděných konstrukcí
  • Kontrola stávajícího stavu nátěrů a ochrany staveb proti působení ohně a z hlediska toxicity při hoření
  • Obměny poškozených nátěrů a starých protipožárních nátěrů
  • Náhrada klasických nátěrů za protipožární nátěry včetně odstranění původních toxických nátěrů

 

Doplňkové služby

V rámci protipožárních nátěrů konstrukcí a budov můžeme na místě dohodnout a zajistit další natěračské práce, malířské práce, sádrokartonářské práce nebo štukatérské práce, které více nebo méně souvisejí s provedenými nátěry

 

Příprava a úklid

 

Navrhneme Vám termín a kalkulaci protipožárních nátěrů

  • V klidu a pohodlí Vašeho domova posoudíte naši nabídku na protipožární nátěry, případně ji můžete porovnat s nabídkami jiných firem a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na provedení nátěrů

 

 

Protipožární nátěry provádíme v celé České republice

Protipožární nátěry budov Praha Protipožární nátěry v Praze a Středočeském kraji
Protipožární nátěry budov Brno Protipožární nátěry v Brně a Jihomoravském kraji
Protipožární nátěry budov Ostrava Protipožární nátěry budov Ostrava a Moravskoslezský kraj
Protipožární nátěry budov Plzeň Protipožární nátěry Plzeň a Plzeňský kraj
Protipožární nátěry budov Olomouc Protipožární nátěry Olomouc a Olomoucký kraj
Protipožární nátěry budov Liberec Protipožární nátěry budov  Liberec a Liberecký kraj
Protipožární nátěry budov Ústí nad Labem Protipožární nátěry Ústecký kraj a severní Čechy
Protipožární nátěry budov Karlovy Vary Protipožární nátěry regionu Karlovy Vary a západ Čech
Protipožární nátěry budov Hradec Králové Protipožární nátěry Hradec Králové a východní Čechy
Protipožární nátěry budov Pardubice Protipožární nátěry budov Pardubice a Pardubicko
Protipožární nátěry budov České Budějovice Protipožární nátěry v oblasti České Budějovice a jižní Čechy
Protipožární nátěry budov Jihlava Natěrači a protipožární nátěry Jihlava a kraj Vysočina
Protipožární nátěry budov Zlín Protipožární nátěry Zlín a Zlínský kraj